Bergens Filatelist-klub

Bergen Philatelic Society.
Sorry, this page is in Norwegian only.


Adresse:
Bergens Filatelist-klub
Boks 846
5807 Bergen

 

Styret består av :
Formann: 
Olav Håkonsen
 

Styremedlem :
Hans H. Blom

Styremedlem : 
Jan Bødtker

Styremedlem : 
Audun Hanstveit

Styremedlem :
Terje Nygaard

Varamann :
Andreas Myredal

Varamann:
Finn Bruun

Varamann:
Ove Olsen

 

Er du interessert i frimerker og bor i Bergensområdet ? Da ønsker vi deg velkommen på våre møter i Nye Sandviksvei 65. Vi holder møter hver tirsdag fra slutten av august til midten av juni. Den offisielle delen av møtet starter kl. 19.30, men dørene er åpen fra ca. kl. 18.30.

På de fleste møtene arrangerer vi en miniauksjon, og to ganger i året har vi storauksjon.

Klubben har ca. 210 medlemmer og er landes nest eldste frimerkeklubb, stiftet i 1911. 

Medlemmene får tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utkommer 8 ganger årlig, og klubbens eget blad Den blaa Løve 4 ganger i året. 

Møteprogram 2008/2009

02.12 "5 minutter" med Jan Bødtker
Ettersalg høstauksjonen
09.12 "5 minutter" med Erling Aune
16.12 Julemøte
06.01 Første møte i 2009
13.01 "5 minutter"
20.01 "5 minutter"
27.01 "5 minutter"
03.02 "5 minutter"
10.02 "5 minutter"
17.02 "5 minutter"
24.02 Årsmøte

Den blaa Løve
Klubbladet "Den blaa Løve" ble utgitt første gang i 1980, og er nå i sin 29. årgang. Bladet utgis 4 ganger i året, og inneholder møteprogram, møtereferater, artikler om frimerker og posthistorie, etc.

Redaksjonskomite :
John Fredriksen
Erling Aune

Kristian Aune


Post til redaksjonen:
Den blaa Løve
Postboks 846
5807 Bergen